Contoh Surat KeteranganContoh Surat Keterangan
KOP SURAT
==========================================================
SURAT KETERANGAN
Nomor : 331/44/T.II/2013
  1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama                       :
b. Jabatan                    :

Dengan ini menerangkan bahwa :
a. Nama                      :
b. Tempat Tgl./Umur :
c. Kebangsaan            :
d. Agama                    :
e. Pekerjaan               :
f. Alamat                    :

          Bermaksud membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) yang dikeluarkan oleh Kapolres Tanjab Barat di Ka. Tungkal dan Surat Keterangan ini sebagai persyaratan untuk Melamar Pekerjaan.
  2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan dimohon agar pihak yang bersangkutan/berwenang dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.
      3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
                                                                                   Ditetapkan di : Kuala Tungkal
                                                                                     Pada tanggal : 14 Juli 2013 
                                                                                A.n. Kepala Kelurahan Tungkal II
                                                                                                 Sekertaris,
                                                                                    …………………………………….
                                                                                        PENATA MUDA TK. I
                                                                                        NIP. 000.0000.00000.00