Contoh Surat Perjanjian Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Contoh Surat Perjanjian Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Sistem kerja sama bagi hasil dengan akad Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dihalalkan dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu contoh penggunaan akad mudharabah dalam kerjasama...